Salony Meblowe Mat-Bud | 3 Maja 74 | Skarżysko-Kamienna | tel. 41 251 15 93 | tel. 793 548 005, 793 548 800
DANE kontaktowe

Salon Meblowy Mat-Bud
ul. 3 Maja 74
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.: 41 251 15 93
e-mail: biuro@mat-bud.pl

NIP: 664-000-26-72

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Strona http://www.meble-matbud.pl – administrowana przez podwykonawcę firmy PHHDiP MAT-BUD z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. 3 Maja 74 26-110 Skarżysko-Kamienna, chroni prywatność użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego działającego pod adresem: http://www.meble-matbud.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Do poprawnego funkcjonowania witryny wykorzystywane są pliki cookies, witryna i jej elementy nie posiadają mechanizmu pozyskiwania danych osobowych, gdyż profil działalności firmy i zasady działania witryny nie potrzebują takich danych. Właściciel witryny http://www.meble-matbud.pl w związku z działaniem witryny nie jest zatem administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926), zwanej dalej „Ustawą”, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO.” Administratorem danych osobowych firma PHHDiP Mat-Bud staje się zawierając umowy prywatne i komercyjne, o czym mowa w dalszej części polityki prywatności.
 2. Serwis nie gromadzi informacji podanych przez Klientów, ponieważ nie zaimplementowano w kodzie strony mechanizmów do tego przeznaczonych. Formularz kontaktowy nie podlega weryfikacji i podane w nim informacje trafiają do skrzynki e-mailowej spiętej z formularzem, po udzieleniu odpowiedzi, jeżeli wiadomość nie stanowi propozycji współpracy czy nie wymaga dłuższej wymiany wiadomości – informacje zostają usunięte (informacje w trakcie wymiany wiadomości są zachowane do czasu zakończenia współpracy stosownie do przepisów prawa dot. umów cywilnych). Strona pracuje w oparciu o język html, język PHP oraz style CSS.
 3. Do poprawnego działania strony może być wymagane, aby witryna zapisywała w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka), o czym informację zobaczą odwiedzający witrynę po raz pierwszy. Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka) wyłącznie do poprawnego działania mechanizmu mapy google maps oraz zapewnienia działania mechanizmów reponsywności witryny. Analiza wykorzystania plików cookie przez serwisy zewnętrzne jak np. cookie-checker.com wskaże pliki cookies tworzone przez witrynę na potrzeby bieżącej sesji. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę http://www.meble-matbud.pl - pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie osób korzystających z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji (witryny responsywne). Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies bądź po usunięciu ich przez Klienta lub osobę korzystającą z Serwisu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
 4. We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail wymienionym w treści poniżej, którego składnia została zmodyfikowana – żeby uniemożliwić pozyskanie go przez tzw. spam boty (wyspecjalizowane skrypty, oprogramowanie, mechanizmy wyszukujące publicznie podanych adresów e-mail do celów marketingowych – bez uzyskania zgody na takie działania).
POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE UMÓW ZAWIERANYCH Z KLIENTAMI DOTYCZĄCYCH REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY
I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PHHDiP MAT-BUD.

Przetwarzanie danych osobowych klientów w zakresie umów sprzedaży towarów
i usług odbywa, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.


Do celów zrealizowania umów wymienionych powyżej wykorzystujemy: 

 1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. Dane przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań z tytułu umowy w tym w szczególności rękojmi, gwarancji, zobowiązań rozliczeniowych.
 2. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane podmiotom trzecim z wyłączeniem podmiotów zajmujących się obsługą księgowo-kadrową i informatyczną administratora danych, którym dane te zostały powierzone na podstawie stosownych umów powierzenia (objętych klauzulą poufności względem przetwarzanych i gromadzonych danych), oraz z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane osobowe Klientów firmy nie są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy. Po tym okresie dane to zostaną usunięte. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane, gdy jest to:
  1. niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy w tym w szczególności rękojmi, gwarancji, reklamacji;
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za zgodą Klienta.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres pocztowy firmy, lub adres poczty elektronicznej info(tu należy wstawić symbol małpy)3wu.pl (adres inspektora ochrony danych). Zgody wyrażone dotychczas zachowują ważność do odwołania.
 6. Administracja serwisu i właściciel domeny zastrzega sobie wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.
NEWSLETTER
salon meblowy starachowice Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o naszych promocjach i nowych produktach, proszę podaj nam swój e-mail.


SALON MEBLOWY MAT-BUD
3 Maja 74, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 793 548 088
NIP: 664-000-26-72
e-mail: mebleskarzysko@gmail.com
www.meble-matbud.pl
Polityka prywatności
© 2011-2018 SALON MEBLOWY MAT-BUD
Projekt i wykonanie Agencja Interaktywna Web-Best